آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

حراج
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: مرتضی امیری اسفندقه ، شعر نو ، شعر نیمایی ، شعر معاصر

ماهی فروش می گفت :

ماهی به نرخ دریا

ماهی بِبَر که تازه است

سیصد تومان ، سه ماهی

زن گفت : پنج ماهی

ماهی فروش خندید :

آتش زدم به مالم

ماهی

    حراج

            ماهی

            قیمت خداپسندانه است

ماهی به روی ماسه

بی تاب غلت می خورد

در چشم های گردش

غوغای ساکتی بود

با التماس می گفت :

یک قطره آب چند است ؟

موجی در آن کرانه

سر را به سنگ می زد ...

 

   از : مرتضی امیری اسفندقه