آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

شفیع کوچک امت
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: محمد جواد محبت ، شعر برای اهل بیت ، غزل معاصر ، شعر آیینی

بلور  روشن رؤیا ! چقدر خوبی تو

گل همیشه تماشا ! چقدر خوبی تو

تو را به خاطر جان تو دوست باید داشت

چقدر ساده و زیبا ، چقدر خوبی تو

دهان گشودنت آواز خنده ای خاموش

تبسم خوش گلها ! چقدر خوبی تو

تو را ز تار دل خویش می دهم آواز

درون پرده آوا ، چقدر خوبی تو

تو ای شکوفه پاکی ! گل همیشه بهار !

به باغ حضرت زهرا ، چقدر خوبی تو

شفیع کوچک امت ! بزرگزاده دین !

برای بغض دل ما ، چقدر خوبی تو ...

 

   از : محمد جواد محبت