آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

مهارت !
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: دکتر طاهره صفار زاده ، از معبر سکوت و شکنجه ، شعر سپید ، شعر مقاومت

و بمب

آن گونه ماهرانه

نقش شکنجه را از جسمهای شهیدان

زدوده است

که سازمان حقوق بشر

مدافعان بین الملل

در غیبت گواه و سند

در مرز داوری

زبانشان بسته است

...

راه شما و ما و خلق فلسطین

و راه تمام خلقهای تحت ستم

از معبر شکنجه

از معبر سکوت و سلطه گری

به هم پیوسته است

ما راه را دنبال می کنیم

و فتح با ما خواهد بود

 

   از : دکتر طاهره صفارزاده