آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

واکنش !
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: ایزدی یزدی

ای ساقی باده محبت ! جامی

ای قاصد ِ غمزه بُتان ! پیغامی

تا کی هدف ِ تیر ِ تغافل باشم ؟

قهری ، لطفی ، تبسمی ، دشنامی

 

   از : ایزدی یزدی؟