آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

ویژگیهای آدم - آدم ؟ - غربزده
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: جلال آل احمد ، غربزدگی ، خری در پوست شیر ، شیر علَم

آدم غربزده هُرهُری مذهب است . به هیچ چیز اعتقاد ندارد . اما به هیچ چیز بی اعتقاد نیست . یک آدم التقاطی و نان به نرخ روز خور است . خودش باشد و خرش از پل بگذرد دیگر بود و نبود پل هیچ است . نه ایمانی دارد ، نه مسلکی ، به خدا یا به بشریت ، نه در بند تحول اجتماعی و نه در بند مذهب و لا مذهبی . هر هری است . گاهی به مسجد هم می رود اما همه جا تماشاچی است . همیشه کنار گود است .هیچ وقت از خودش مایه نمی گذارد .

آدم غربزده راحت طلب است . دم را غنیمت می شمارد . آدم غربزده همه کاره و هیچ کاره است . چیزی است بی اصالت .

آدم غربزده ، نه تخصص دارد نه شخصیت ، فقط ترس دارد ؛ترس از فردا ،ترس از معزولی ،ترس از بی نام و نشانی ،ترس از خالی بودن انبانی که به عنوان مغز روی سرش سنگینی می کند !

آدم غربزده قرتی و زن صفت است و به سر و پُزش خیلی ور می رود و چون تأمین ندارد ،تقیه می کند !

 

از : جلال الدین سادات آل احمد ، غربزدگی ، مقاله خری در پوست شیر یا شیر عَلَم ، انتشارات رواق .