آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

ایمیل و اضطراب !
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: هایکو ، دکتر سید حسن حسینی ، بهار ، عشق

ایمیلم

پُر است از پیغامهای نرسیده

آن قدر که فرصت نمی کنم حذفشان کنم

*

...

*

کپی بهار را کوبیده ام به دیوار

تابلوی نفیسم

به سرقت رفته است !

*

...

*

شرقی ام به هر حال

آرامشم به هایکو رفته است

و اضطرابم به قصیده !

*

باید استفاده بهینه کرد

از دل

عشق کجاست ؟

*

نام تو را می برم ای عشق !

و دهانم

به آنی

جهانی می شود !

 

از : دکتر سید حسن حسینی ، شاعری در مشعر ، ( چاپ اول : تهران ، نشر تکا : توسعه کتاب ایران ،١٣٨۶) ، صفحات٢٠۶ تا٢١١.