آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

صورت مسئله ، بی آرایش !
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: دکتر سید حسن حسینی ، شعر نیمایی ، شاعری در مشعر ، نشر تکا

یک نفر شاعر بود

یک نفر تاجر بود

تاجر مورد بحث

         در علوم ادبی دستی داشت

شعر بازی می کرد - مثل کفتر بازی -

شاعر ِ ما ، روزی

         شعر "آزاد"ی گفت

شعر مذکور به دست تاجر واصل شد

تاجر از خواندن شعر

عصبانی شد و آن را جر داد

بعد از آن - با وقار ادبی -

پاکت ارزن خود را برداشت

رو به کفترهایش - غرق در سجع ملیح -

اندر اوصاف و مزایای اصالت در شعر

نطق غرّایی کرد

 

(صورت مسئله طولانی شد ، می بخشید!)

مختصر شرح دهید :

1.   صله در شعر چه نقشی دارد ؟

2.   بغبغو یعنی چه ؟

 

(لطفاً از حاشیه پرهیز کنید)

و موفق باشید !

1/4/1367

 

از : دکتر سید حسن حسینی ، شاعری در مشعر ، ( چاپ اول : تهران ، نشر تکا : توسعه کتاب ایران ، 1386) ، صفحه 136.