آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

دو پاراگراف - یک بند !
ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: پرتوی از قرآن ، سید محمود طالقانی ، بند ، پاراگراف

١- جلد اول این کتاب  "پرتوی از قرآن" را با این دو آیه که مقدمه تغییر قبله است پایان می دهم . جلد دوم از دستور تغییر قبله آغاز می گردد. از برادرانی که در انتظار چاپ این کتاب بودند و از تأخیر آن نگرانی داشتند عذر می خواهم ، زیرا موانع مختلف را عموماً می دانند و به وضع محیط و دشواریهای چاپ کتاب آن هم تفسیر قرآن آشنا هستند . بیش از موانع و دشواریهای عادی ، از آغاز شروع به چاپ کتاب ، پیوسته موانع دیگر و حوادثی دامنگیر شد و تکالیف و مسئولیتهای دیگری پیش آمد .

پرتوی از قرآن ، جلد اول ، ( تهران ، شرکت سهامی انتشار ، بی تا ) ، صفحه آخر .


٢- خواننده عزیز ! اگر در مطالب این مقدمه و قسمتی از کتاب ، اشتباه یا لغزشی یافتید ، تذکر فرمایید و معذورم بدارید . زیرا در مدتی نگارش یافته که از همه جا منقطع بوده و به مدارک دسترسی ندارم ، و مانند زنده ای در میان قبر بسر می برم .

شرح این هجران و این خون جگر

 این زمان بگذار تا وقت دگر

فرّج الله عن الاسلام والمسلمین بمنّه ِ و فضله ِ و رحمته

ربیع الاول ١٣٨٣ - مرداد ١٣۴٢

سید محمود طالقانی


- پرتوی از قرآن ، پایان مقدمه جلد اول ، ( تهران ، شرکت سهامی انتشار ، بی تا ) ، صفحه ٢٢.