آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

حکمتی از شریعتی
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: دکتر علی شریعتی ، مذهب علیه مذهب ، دو اصل مثبت ، دو اصل منفی

یک انسان مسئول در برابر جامعه و متعهد رسالتی برای مردم و مجاهد ِ راه ِ‌یک عقیده انسانی ، باید "زندگی فردی اش" را بر دو "اصل منفی" استوار کند تا زندگی اجتماعی و اعتقادی اش بر دو "اصل مثبت " پایدار بماند :

اول : "نداشته باشد" ، تا برای "حفظ" ش ، محافظه کار نشود ؛

دوم : باید "نخواسته باشد" ، تا برای کسبش نلغزد و ضعف نشان ندهد .


از : دکتر علی شریعتی ، علی "ع" : مجموعه آثار ٢۶ ، مقاله مذهب علیه مذهب ، ( چاپ پنجم : تهران ، انتشارات چاپخش و بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی ، ١٣٨۴) ، صفحات ١٧٣ و ١٧۴.