آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

این چیزها را نفروشید !
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: قیصر امین پور ، سرمایه دل ، غزل ، فروختنی نیست

سرمایه دل


به دوستان هنرمند


این حنجره ، این باغ صدا را نفروشید

این پنجره ، این خاطره ها را نفروشید

در شهر شما ، باری اگر عشق فروشی است

هم غیرت آبادی ما را نفروشید

تنها ، به خدا ، دلخوشی ما به دل ماست

صندوقچۀ راز خدا را نفروشید

سرمایه دل نیست بجز اشک و بجز آه

پس دست کم این آب و هوا را نفروشید

در دست خدا  آینه ای جز دل ما نیست

آیینه شمایید ؛ شما را نفروشید

در پیله پروانه بجز کِرم نلولد

پروانۀ پرواز ِ رها را نفروشید

یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم

این هرولۀ سعی و صفا را نفروشید

دور از نظر ماست اگر منزل این راه

این منظرۀ دورنما را نفروشید


از : قیصر امین پور ، دستور زبان عشق ، ( چاپ دوم : تهران ، انتشارات مروارید ، 1386 )، صفحات 67 و 68.