آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

نشانی
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نشانی ، خانه دوست کجاست ؟ ، سهراب سپهری ، هشت کتاب

" خانه دوست کجاست ؟" در فلق بود که پرسید سوار .

آسمان مکثی کرد .

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت :


"نرسیده به درخت ،

کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است .

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ، سر به در می آرد ،

پس به سمت گل تنهایی می پیچی ،

دو قدم مانده به گل ،

پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد .

در صمیمیت سیال فضا ، خش خشی می شنوی :

کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی بالا ،‌ جوجه بردارد از لانه نور

و از او می پرسی :

خانه دوست کجاست ."


از : سهراب سپهری ، هشت کتاب ، حجم سبز ، شعر ِ نشانی ، ( چاپ پنجم : تهران ، کتابخانه طهوری ، ١٣۶٣ ) ، صفحات ٣۵٨ و ٣۵٩.