آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

سوزن
ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر نو ، مجید نظافت ، و ناگاه شعرهای متبسم را باد می برد ، بادکنک

با آنانم که هر کس را پله ای می خواهند

                            تا از آن

                                   فرازی بجویند

                                                        بادبادک روحشان را

                - زمانه سوزَنِتان خواهد زد -

 

   از : مجید نظافت ، و ناگاه شعرهای متبسم را باد می بَرَد