آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

مکاتبه عشقی !
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: یحیی معاذ رازی ، بایزید بسطامی ، لمعات ، فخرالدین عراقی

یحیی معاذ رازی "رحمت الله علیه" به بایزید نوشت :

مست از می ِ عشق ، آنچنانم که اگر

یک جرعه از این بیش خورم ، نیست شوم

بایزید "قدس سره" در جواب نوشت :

شَرِبتُ الحُبّ کأساً بعدَ کأس

فَما نَفَد الشّراب وَ ما رویت

( شراب ِ عشق را جامی از پی جام دیگر نوشیدم ، پس نه شراب تمام شد و نه من سیراب شدم )

شعر

گر در روزی هزار بارت بینم

در آرزوی بار دگر خواهم بود

از : فخر الدین عراقی ، لمعات ، لمعه شانزدهم ( چاپ سوم : تهران ، انتشارات مولی ، 1384) ، صفحات 89 و 90