آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

احوالپرسی !
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر نو ، شعر طنز ، قیصر امین پور ، احوال پرسی

گفت : احوالت چطور است ؟

گفتمش : عالی است

عالی مثل حال گُل

حال گُل در چنگ ِ چنگیز ِ مغول !

 

   از : زنده یاد قیصر امین پور