آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

نای شکسته
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: ترانه قدیمی ، نای شکسته ، من یوسف راه توام

دیوانه ز دست ِ ، عشق ِ تو کنونم

آواره چو مجنون ، در دشت جنونم

چون بگذرم از این ره ، با پای شکسته ؟

چون ناله کند این نی ، با نای شکسته ؟

*

دیوانه ز دست ِ ، عشق ِ تو کنونم

آواره چو مجنون ، در دشت جنونم

چون بگذرم از این ره ، با پای شکسته؟

چون ناله کند این نی ، با نای شکسته ؟

*

من یوسف راه ِ توام ، افتاده به چاه ِ توام ، ارزان مفروشم !

پیش ِ تو خموشم اگر ، چون باده کهنه دگر ، افتاده ز جوشم

*

با چهره و دیبای شکسته 

 با قامت و با نای شکسته

بر کوی تو رو کرده ام ای فتنه ، مَرانم !

داری تو اگر حرمت ِ دلهای شکسته

*

چه خواهد شد ، که نوشی می ، ز مینای شکسته ؟

چه خواهد شد ، که نوشی می ، ز مینای شکسته ؟

*

با چهره و دیبای شکسته 

 با قامت و با نای شکسته

بر کوی تو رو کرده ام ای فتنه ، مرانم !

داری تو اگر حرمت دلهای شکسته

*

چه خواهد شد ، که نوشی می ، ز مینای شکسته ؟

چه خواهد شد ، که نوشی می ، ز مینای شکسته ؟

*

من یوسُف ِ راه ِ توام ، افتاده به چاه توام ، ارزان مَفروشم !

پیش تو خموشم اگر ، چون باده کهنه دگر ، افتاده ز جوشم ، افتاده ز جوشم