آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

صائب تبریزی و نفاق
ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: شک ، نفاق ، انقلاب ، صائب تبریزی

با منافق سیرتان ، گردون مدارا  می کند

نقطه های شک به هم جمعند ، دور از انقلاب !

 

   از : صائب تبریزی