آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

سبزترین
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: پیام شمس الدینی ، غزل ، سبزترین

ای خوشا مشرق ِ پیشانی ِ آن سبزترین

در شب اشک ، غزلخوانی ِ آن سبزترین

با من از "روشنی ِ باغچه" صحبت می کرد

فرصت ِ چشم ِ بهارانی ِ آن سبزترین

تشنگی می چکد از برگ ِ درختان ِ کویر

دیر شد شبنم ِ مهمانی ِ آن سبزترین

کاشکی ترجمه می کرد برای دل ِ دشت

آسمان ، لهجۀ کاشانی ِ آن سبزترین

رمه ها زیر پَر ِ ابر به خواب ِ علفند

خوشدل از مژدۀ بارانی ِ آن سبزترین

 

   از : پیام  شمس الدینی