آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

شیرین کاری
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: ساعد باقری

سرخوشم ، این ناگهان مستی ز بوی جام ِ کیست ؟

شعله می ریزد زبانم ، بر زبانم نام ِ کیست ؟

کوچه های روشن دل ، در صدای او رهاست

می رود منزل به منزل ، این طنین ِ گام ِ کیست ؟

اینک آن خون ؛ خون ِ تلخ ِ سنگ بودنهای ِ‌ من

نذر ِ شیرینکاری ِ شمشیر ِ خون آشام ِ کیست ؟

آن جنون ِ لا اُبالی ،‌ وحشی ِ صحرای ِ وهم

در پناه ِ کیست امروز ای عزیزان ! رام ِ کیست ؟

از پی هم مهر و قهر و مهر و قهر و مهر و قهر

دانه ها پاشیده اینجا ، پیش ِ پایم دام ِ کیست ؟

شام ؛ هر شام این شرار ِ شعله شعله از کجاست ؟

صبح ؛ هر صبح این نسیم ِ نو به نو ، پیغام ِ کیست ؟

 

 

از : ساعد باقری