آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

کوی بی نشان
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: آلبوم نیلوفرانه یک

ای غم ! ای همدم ! دست از سر دل بردار

ای شادی ! یک دم ، مرهم به دلم بگذار

دل جای شادی است ، از غم شده ام بیزار

ای غم بیرون رو ، این خانه به او بسپار

با این خانۀ تنگ ، با این پارۀ سنگ

با این دل چه کنم ، این آلودۀ رنگ

دلا ! بال مرا چرا شکستی ؟

پر نزدی ، به گِل نشستی

تو دریا بودی ، ز چه رو چون مردابی ؟

ای دریا ! تا کی ، ز نسیمی بیتابی ؟

دل به دریا بزن در شب طوفان

تا به کی سر زنم در بر ِ زندان ؟

تا کی تنهایی ؟ برخیز و پر بگشا

در آسمان رها ، تا کوی نا کجا

کوی بی نشان ، سوی عاشقان

ای غم ! ای همدم ! دست از سر دل بردار

ای شادی ! یک دم ، مرهم به دلم بگذار

دل جای شادی است ، از غم شده ام بیزار

ای غم بیرون رو ، این خانه به او بسپار

ای دل ! زین غمها ، تنها غم ِ او بستان

   از : آلبوم نیلوفرانه یک