آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

تفاوت
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: اینیاتسیو سیلونه ، مکتب دیکتاتورها ، اسقف اعظم ، مهدی سحابی

این را بدانید که همه آن مسایلی که به ضرر یک اسقف ِ اعظم تمام می شود ، الزاما برای یک دیکتاتور آینده ، مضر نیست .

از : اینیاتسیو سیلونه - مکتب دیکتاتورها

ترجمه : مهدی سحابی - نشر نو