آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

پل
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: علیرضا قزوه ، غزل ، امام علی بی ابی طالب ، 13 رجب

ناگهان یک صبح زیبا ، آسمان گُل کرده بود

خاک تا هفت آسمان ، بغض تغزل کرده بود

سیزده روز آسمان در خاک ، مست افتاده بود

اربعینی این شراب کهنه ، قُلقُل کرده بود

هر فرشته تا بیایی ای تماشایی ترین

بالهای خویش را دست توسل کرده بود

حتم دارم در شب میلادت ای غوغا ترین

حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود !

تا عبور آخرین انسان به دامان بهشت

ذوالفقارش را به سمت آسمان ، پُل کرده بود

 

 

   از : علیرضا قزوه