آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

مدیحه ای برای مدرس
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: مجاهد شهید آیت الله سید حسن مدرس ، آقا میرزا حسین ، مدیحه

این کَلّه سیاسی ، وین عنصر اساسی

شاگرد کمترینش ، استاد دیپلماسی

یکتا وکیل مجلس ، بر مجلس او مؤسس

"ویلهلم" را معلم ، "بیسمارک" را مدرّس

بگشا رخ و مشومات ، شاهان بر او وزیرند

گر او نبود نقّاد ، بر ناطقین ِ شیاد

می رفت ز آتش نطق ، این آب و خاک بر باد

ایران که خواستانش ، سرها بر آستانش

گر پا نهد اروپا ، پاپ است پاسبانش

چون بر قلم بَرَد دست ، هر سر بلند آرد پست

در علم فرد ِ دوران ، در زهد همچو سلمان

چون بو علی به حکمت ، چون بوالحسن به عرفان

کوهی در شجاعت ، بحری است در سخاوت

وین هر دو وصف عجب تر ، خوش خُلق و با صلابت

نبود کسی بدین سان ، فردی به وقت احسان

صفر  ١٣۴٧ (قمری)

مدیحه ملیحه ای است که از افکار ابکار خود ، جناب مستطاب شریعتمدار عالی آقای آقا میرزا حسین همشیره زاده حضرت مستطاب ... آقای مدرس دامت برکاته سروده اند .