آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

مردان آزموده
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: کمیت بن زید اسدی ، محمد حسین بهجتی ، شعر ، تردامنان

تَر دامنان که هر عمل ِ ناسزا کنند

روزی شود که پُشت به راه خطا کنند؟

باطل گرفتگان ِ ز حق اوفتاده دور

آیا شود  که باز به حق التجا کنند؟

آیا شود که خسته دلان ِ سیاه بخت

دنبال ِ چاره رفته و فکر دوا کنند؟

آن ملتی که رفته دل و عقلشان به خواب

آیا شود که چشم دل از خواب ، وا کنند؟

آزادی و شهامت و بینش چه شد که خلق

بر خویش ، دزد قافله را رهنما کنند؟

تا چند بی ارادگی و سردی و سکوت ؟

تا کی به ما خیانت و جور و جفا کنند؟

کو مردم ِ مبارز و سرباز و بی هَوَس ؟

تا انقلاب دامنه داری بپا کنند

ما مَرد نیستیم که دنیا مراد ماست

مردان ِ آزموده ، جهان را رها کنند

این عشق و این علاقه به دنیا برای چیست ؟

کز وی به مرگ ، پنجه ما را جدا کنند

آخر تحولی ، هیجانی ، کشاکشی

تا چند زور و ظلم و خیانت به ما کنند؟

این فرق بهر چیست که ما لُخت و بی نوا

و آنها کشند باده و عیش و نوا کنند ؟

ترجمه قصیده ای از "کمیت بن زید اسدی" شاعر اهل بیت "ع" که آقای "محمد حسین بهجتی " آن را به شعر برگردانده اند .