آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

پرده برداری !
ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: علیرضا قزوه ، غزل ، سالوسها ، خاموشان

روز ِ باران بود و روز مرگ ِ اقیانوسها

شب نخفتیم از صدای گریه فانوسها

آه ، دنیا باز در مرگ صنوبر صبر کرد

آه ، لعنت بر زبان بسته ناقوسها

کهکشان در کهکشان ، اسطوره می غلطد به خاک

برتر از اسطوره های عهد دَقیانوسها

کاروان ِ صبحگاهی با شهیدان رفته است

تا به کی سر می نهی بر بالش کابوسها ؟

کو قلمدان صداقت ؟ کو مُرَکّبدان ِ مَرد ؟

حُسن خود را می نمایانند این طاووسها

چهره آیینه هامان ، سخت پنهان مانده است

پرده بردارید از خوشرقصی سالوسها

   از : علیرضا قزوه