آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

تعریف فاشیسم
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: فاشیسم ، اینیاتسیو سیلونه ، مکتب دیکتاتورها ، ضد انقلابی

فاشیسم ، جنبشی ضد انقلابی علیه انقلابی بود که اتفاق نیفتاد !

 

 

   از : اینیاتسیو سیلونه - مکتب دیکتاتورها ، نشر نو .