آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

ابزار دموکراسی
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: گوبلز ، دموکراسی ، مکتب دیکتاتورها ، اینیاتسیو سیلونه

ما همواره اعلام کرده بودیم که برای رسیدن به قدرت ، از امکانات دموکراسی استفاده خواهیم کرد ؛ و پس از رسیدن به قدرت ، هیچ کدام از آن امکانات را در اختیار مخالفان خود نخواهیم گذاشت .

 

  از : گوبلز - به نقل از : مکتب دیکتاتورها ، اثر اینیاتسیو سیلونه ، نشر نو .