آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

تدریج !
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: مقالات شمس تبریزی ، نکته ، اندک اندک ، شتاب

کارهای عالَم بدین سان می رود ...

نبینی صلح و دوستی ِ بهار ، در آغاز اندک اندک گرمی ای می نماید و آنگه بیشتر؟

و در درختان نگر که چون اندک اندک پیش می آیند : اول تبسّمی ، آنگه اندک اندک رختها را از برگ و میوه پیدا می کند و درویشانه و صوفیانه همه را در میان می نهد ، و هر چه دارد جمله در می بازد .

پس کارهای عالم را و عُقبا را ، هر که شتاب کرد و در اول کار مبالغه نمود ، آن کار ، میسّر او نشد .

از : مقالات شمس تبریزی