آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

مقایسه
ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: ابوالمظفر جبال بن احمد ترمذی ، جفا ، وفا ، رستن

هر که به جای تو نیکو کرد ،

تو را بستۀ خود کرد .

و هر که با تو جفا کرد ،

تو را رستۀ خود کرد .

.

رسته ای

                   به از بسته ای !

 

از : ابوالمظفر جبال بن احمد ترمذی ( عارف و فقیه سده چهارم هجری)