آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

عاقل !
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: تذکره الاولیاء ، امام جعفر صادق ، ابو حنیفه ، شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

امام صادق "رضی الله عنه" از ابوحنیفه پرسید که عاقل کیست ؟ گفت : آنکه تمییز کند میان خیر و شر . امام صادق "رض" گفت : بهایم نیز تمییز توانند کرد میان آنکه او را زنند یا نوازند ! ابو حنیفه گفت که [ نزد ] شما عاقل کیست ؟ گفت : آنکه تمییز کند میان دو خیر و دو شر ، تا از دو خیر ، خیر الخیرین اختیار کند و از دو شر خیر الشّرین اختیار کند .

   از : تذکرة‌ الاولیاء‌ - شیخ فرید الدین عطار نیشابوری