آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

معنای عشق
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: دکتر علی شریعتی ، تعریف عشق ، عشق و تنهایی ، الکسیس کارل

عشق چیست ؟ صدها تعریف دربارۀ عشق کرده اند ، و می شود کرد ، اما آنچه به نظر من بهترین و عمیقترین تعریف از عشق است ، این است که " عشق ، زاییدۀ تنهایی است و تنهایی نیز زاییدۀ عشق است ". تنهایی به معنای این نیست که یک فرد ، بی کَس باشد ؛ کسی در پیرامونش نباشد . اگر کسی پیوندی ، کششی ، انتظاری ، و نیاز پیوستگی و اتصالی در درونش نداشته باشد ، نسبت به هر چیزی ، نسبت به هر کسی ، اگر منفرد و تک هم باشد ، تنها نیست.

بر عکس : کسی که نیاز چنین اتصال و پیوست و خویشاوندیی در درونش حس می کند ، و بعد احساس می کند که از او جدا افتاده ، بریده شده و تنها مانده است ، در انبوه ِ جمعیت نیز تنهاست .

چنین روحی که ممکن است در آتش یک عشق زمینی ، و یا در آتش یک عشق ماورایی بسوزد و بگدازد ، پرستش را و در عالیترین شکلش ، نوعی از دعا و یا نیایش را به وجود می آورد که به قول [ الکسیس ] کارل : " نیایشی است که زاییدۀ عشق است ".

از : دکتر علی شریعتی ، مجموعۀ آثار ٨ ، نیایش ، صفحۀ ١٣٣.